admin 发表于 2012-4-10 14:26:56

广西梧州易仲坚公排下

我是广西的梧州的。。。我们族由易仲坚公排下。。。前面无从考查。。我们字派是:柏素文曾世,祖朝诞展忠,思承先泽远,旺后继恩宏,家裕贤良作,有恒圣(坚)智聪,荣华由积厚,富贵永兴隆。   
我排的是先字辈有易家的兄弟麻烦能发下资料考察考察让好让我们易氏族兄弟一起寻祖归宗 。                                                                                                                                   易伟
页: [1]
查看完整版本: 广西梧州易仲坚公排下